Yanini praktijk voor zelfbewustwording

Praktijk voor Zelfbewustwording

Tarieven overzicht

Tarieven per 1 Januari 2019

Gesprekstherapie / Reading /Kaartlegging incl fotolezen etc.

 

Intake gesprek/Reading/behandeling           ? 60,-

___________________________________________________________

Skype Consult                                                    ? 60,-

--------------------------------------------------  

Tarieven Aurafotografie

Uitgebreid Auraconsult met reading en 

zichtbaar maken van bepaalde invloeden    ? 60,- ca 1 uur.

___________________________________________________________

Chaga Dubbeltinctuur        ? 24,95 per 30 ml

Egyptische tarot Jaar Reading                     ? 29,95 (vooraf betalen)

___________________________________________________________

De tarieven voor de Reiki Inwijdingen zijn als volgt:

Reiki I                                                          ? 125,-      2 dagen
Reiki II                                                         ? 150,-      1 dag
Reiki III                                                        ? 200,-      1 dag (vooralsnog).

Lunch                                                          ?     5,- per dag. (niet verplicht)

Lokatie: Praktijk Yanini, Sarastraat 40 te Veendam.

 

Algemene voorwaarden /AVG

Garantie:


Yanini – Praktijk voor zelfbewustwording geeft geen garantie op een positief effect van een consult of een energetisch behandeling, doch zal dit wel te allen tijde proberen te bewerkstelligen. De alternatieve therapieën voor mensen zijn nimmer een vervanging voor de reguliere geneeskunde en de opdrachtgever mag Yanini – Praktijk voor zelfbewustwording enkel vragen om uitsluitend alternatieve geneeswijzen toe te passen nadat opdrachtgever hierover overleg heeft gehad met de eigen behandelende arts.

 

Leveringen:
Afspraken die niet door kunnen gaan vanuit de opdrachtgever dienen 24 uur vooraf te worden geannuleerd. Indien dit niet gebeurt heeft Yanini – Praktijk voor zelfbewustwording het recht het consult volledig door te berekenen.

 

Uitvoering van de werkzaamheden:

Gesprekssessies:

1. De opdracht voor het geven van een consult wordt door Yanini – Praktijk voor zelfbewustwording naar beste kunnen uitgevoerd.


2. Yanini – Praktijk voor zelfbewustwording is niet aansprakelijk voor het verkeerd overkomen van mondelinge informatie.

3. De opdracht wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever.

4. Yanini – Praktijk voor zelfbewustwording kan niet aansprakelijk worden gesteld voor acties, daden en handelingen van opdrachtgever naar aanleiding van of voortvloeiend uit de gesprekssessies.

5. Yanini – Praktijk voor zelfbewustwording heeft een geheimhoudingsplicht in relatie tot alle toegekende informatie van opdrachtgever.

Energetische behandelingen:

  
1.De opdracht voor het geven van een energetische behandeling wordt door Yanini – Praktijk voor zelfbewustwording naar beste kunnen uitgevoerd.

2. De opdracht wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever.

3. Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Wel kunnen de consulten een belangrijke aanvulling zijn naar genezing. Adviezen uit de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.

4. U dient rekening te houden met mogelijke uitwerkingen in uw lichaam bijv. moeheid, koud- warm gevoel, emotioneel/verwerkingsproces. Dit geldt niet voor iedereen en gebeurt niet altijd.

5. Yanini – Praktijk voor zelfbewustwording stelt zich ondergeschikt aan de diagnose van erkende artsen. Derhalve zal ook door Yanini – Praktijk voor zelfbewustwording een doorverwijzing plaatsvinden indien nodig. Yanini – Praktijk voor zelfbewustwording is niet aansprakelijk voor de daarmee gepaard gaande kosten.

Tarieven:

Wijzigingen zijn mogelijk in de tarieven welke zijn vastgesteld door Yanini – Praktijk voor zelfbewustwording. Prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Kosten dienen contant ter plaatse te worden voldaan na ieder consult, tenzij anders is overeengekomen.


Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Healing Medium Kor Kuiper, gevestigd aan de Sarastraat 40, 9641HS te Veendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

Yanini 

Sarastraat 40

9641 HS Veendam

KvKnr: 02069120

BTWnr: NL110812025B01

Kor Kuiper is de Functionaris Gegevensbescherming van Yanini. Kor is te bereiken op [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Healing Medium Kor Kuiper verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lokatiegegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

Healing Medium Kor Kuiper verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze afspraken en of les of cursus dagen dagen
 • Healing Medium Kor Kuiper verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Healing Medium Kor Kuiper neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker Healing Medium Kor Kuiper) tussen zit. Healing Medium Kor Kuiper gebruikt geen computerprogramma’s of –systemen om gegevens automatisch te verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Healing Medium Kor Kuiper bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens voor facturering: tot 7 jaar (belastingdienst) na de factuur, (consulten,studenten, gastbezoeker demonstratie avonden en of lezingen).
 • Contactgegevens voor correspondentie: tot 1 jaar na het laatst “schriftelijke”contact.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Healing Medium Kor Kuiper verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Healing Medium Kor Kuiper blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Healing Medium Kor Kuiper gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Healing Medium Kor Kuiper gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door middel van het sturen van een e-mail naar [email protected]met daarin nieuwe, gewijzigde gegevens of het verzoek om verwijdering. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerde email via [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Healing Medium Kor Kuiper zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen, op uw verzoek reageren, en wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Healing Medium Kor Kuiper neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Healing Medium Kor Kuiper via [email protected]