Yanini

Praktijk voor Zelfbewustwording

InloopHealing

 Geregeld zijn er inloop healingen, deze zijn gratis toegangkelijk. Kijk op www.korkuiper.webs.com voor meer info!