Yanini praktijk voor zelfbewustwording

Praktijk voor Zelfbewustwording

Aurafotografie.

Yanini

 

 

 

Aurafotoconsult

Elk mens heeft een levensopdracht en die kan vervuld worden door optimaal alle aanwezige kwaliteiten te ontwikkelen en te gebruiken. De aurafoto brengt inzicht in de persoonlijkheid en de zielewil en heeft een onschatbare waarde in de persoonlijke evolutie, op weg naar een universeel bewustzijn. Daar een camera niet in staat is om de aura te zien, worden d.m.v. echografie de trillingsfrequenties van de hoofdchakra's vastgesteld.

Vervolgens worden de gemeten waarden omgezet in kleur. Zo krijgt u een objectieve voorstelling van uw persoonlijk aura.

De aurafoto wordt gemaakt via een handbiosensor die in verbinding staan met een computer en een camera. Via de hand wordt informatie verkregen en verwerkt en via kleuren weergegeven. Het wordt veel gebruikt in de spirituele wereld en verschaft ,mits juist geïnterpreteerd, veel informatie.

Het is een leuke ervaring en vergroot tevens je zelfbewustzijn.

Aurafoto + Consult circa 1 uur in de praktijk € 60,-